• High technology machines

    High technology machines

    Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem obrabiarek numerycznych światowego lidera branży, japońskiej firmy OKUMA.

Collision Avoidance System

System Collision Avoidance System wykorzystuje modele 3D detali, narzędzi, mocowań, głowicy i konika do określania rzeczywistych ruchów maszyny. Dzięki temu sterowanie może, w czasie rzeczywistym, wykrywać ewentualne kolizje i im zapobiegać. Dzięki systemowi CAS można skrócić czasy testowania programu na wypadek kolizji, ponieważ system sam je wykryje i w odpowiednim czasie zareaguje.
  • kontrola programu – sprawdzanie możliwości kolizji w programie przed rzeczywistą operacją obróbki;
  • praca ręczna – kontrola jest przeprowadza przed ruchami wykonywanymi w trybie ręcznym. Jeżeli zostaną wykryte potencjalne kolizje, ruchy sterowane ręcznie zostaną automatycznie zatrzymane;
  • praca automatyczna – sterownik kontroluje ruchy maszyny podczas jej pracy. Gdy zostanie wykryta możliwość kolizji, praca maszyny zostanie zatrzymana.