• High technology machines

    High technology machines

    Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem obrabiarek numerycznych światowego lidera branży, japońskiej firmy OKUMA.

RODO

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest High Technology Machines Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Ciesielskiej 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287923 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 631-255-03-86, zwana dalej: „Administratorem”.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, do której udzielenia wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z treścią Twojego zapytania lub oświadczenia oraz do podjęcia niezbędnych działań celem realizacji Twojego zapytania, zamówienia lub oferty.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że odpowiedź na Twoje zapytanie, zamówienie lub ofertę będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, zamówienie lub ofertę albo do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z nawiązanej współpracy.

6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się zakresem merytorycznym Twojego zapytania, zamówienia lub oferty.

7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie usług teleinformatycznych, Twoje dane będą mogły być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. W takim przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych – przykładowo w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.