• High technology machines

    High technology machines

    Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem obrabiarek numerycznych światowego lidera branży, japońskiej firmy OKUMA.

Przemysł 4.0

Rozwój technik informacyjnych oraz możliwości gromadzenia i analizy danych jak również budowania na tej podstawie informacji i wiedzy umożliwiają obecnie przedsiębiorstwom przemysłowym wykorzystanie nowych narzędzi do poprawy konkurencyjności swoich produktów. Powyższe stanowi jeden z ważniejszych aspektów metodologii nazywanej obecnie Przemysł 4.0, do której zaliczane są następujące obszary rozwoju nowoczesnego przemysłu:


a) Łączenie świata fizycznego ze światem wirtualnym,

b) Kreowanie wartości poprzez dane, informacje i wiedzę,

c) Automatyzacja i robotyzacja środków produkcji,

d) Komunikacja i współpraca człowiek-maszyna.
 

Koncentrując się głównie na technicznych i technologicznych aspektach prowadzenia działalności przez naszych klientów, którym High Technology Machines Sp. z o. o. od wielu lat skutecznie dostarcza zaawansowane technicznie obrabiarki CNC wraz z kompleksową usługą instalacji, serwisu, automatyzacji oraz doboru technologicznego procesu obróbki metali, zdecydowaliśmy rozszerzyć portfolio naszych usług, jednocześnie pomagając naszym klientom zwiększyć konkurencyjność ich produktów. Mając na uwadze powyższe postanowiliśmy wytworzyć usługi technicznego wsparcia naszych klientów zewnętrznych w następujących aspektach:


a) Optymalizacja organizacyjna procesu produkcyjnego poprzez analizę i optymalizację wykorzystania potencjału maszyn i urządzeń realizujących proces technologiczny.
b) Optymalizacja technologii obróbki metali poprzez analizę danych charakteryzujących pracę maszyny/maszyn (m.in. wibracje, temperatura, momenty mechaniczne, zużycie energii, zużycie narzędzi skrawających, itp.) i korelację tych danych z obrabianymi detalami oraz parametrami tej obróbki - optymalizacja technologicznego procesu obróbki metali poprzez wnioskowanie na podstawie przeprowadzonej analizy.
c) Rozszerzenie prewencyjnej obsługi maszyn (planowane przeglądy, konserwacja) o predykcyjną obsługę maszyn (przewidywanie wystąpienia awarii) poprzez monitoring technicznej kondycji maszyn.


Przedstawione usługi wsparcia klientów High Technology Machines Sp. z o. o. są realizowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Connect Plan firmy Okuma.
Oprogramowanie służy do gromadzenia i analizy danych wygenerowanych podczas pracy monitorowanych maszyn oraz wstępnego wnioskowania na podstawie tej analizy.

 

Okuma Smart Factory – Connect Plan

System Connect Plan firmy Okuma zapewnia analitykę umożliwiającą poprawę wykorzystania maszyn poprzez połączenie narzędzi obróbczych, wizualnej kontroli wyników operacji fabrycznych i parametrów obróbki. Łatwe połączenie pomiędzy jednostką sterującą maszyny, a komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Connect Plan pozwala na obserwację statusu pracy maszyny z hali produkcyjnej, biura oraz dowolnego innego miejsca. Connect Plan stanowi idealne rozwiązanie dla klientów zamierzających zwiększenie wykorzystania maszyn.

  

Poprzez bezpieczne połączenie systemu Connect Plan do Internetu można zobaczyć status operacyjny odległej fabryki. W takim przypadku można zdalnie sprawdzić status operacyjny fabryki, otrzymać powiadomienie e-mail o alarmach maszyny oraz skontaktować się z Centrum Serwisowym Okuma w celu uzyskania bezpośredniego wsparcia.
Korzystanie z funkcji specjalnych systemu Connect Plan, jak „Factory operationa control”, czy „Machining records management”, redukuje czasy przestojów maszyn oraz zwiększa ich wykorzystanie poprzez wizualizację przeszłych i obecnych wyników operacji w celu analizy i przyszłych ulepszeń.

Dodatkowo zdalna diagnostyka Okumy pozwala na oglądanie ekranu jednostki sterującej maszyny klienta bezpośrednio przez Centrum Serwisowe Okuma, w sytuacji wystąpienia problemu, taka możliwość uproszcza zdalną diagnostykę i wsparcie.

 
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu i współpracy.